En av varje

När vi är många olika med olika sorters erfarenhet som möts på ett jämlikt sätt, lyssnar till varandra, försöker förstå varandra, lär av varandra och accepterar varandras olikheter – uppstår verkligt lärande. Vi ser detta som en tillgång.

 

I vår rekrytering strävar vi efter jämlikhet. Vi lägger inte fokus på 50/50. Istället lägger vi fokus på ”En Av Varje”. Vår erfarenhet är att många olika skapar dynamik och ett naturligt lärande. Vi vill vara arbetsplatsen där inte bara kurser och fortbildning för oss framåt. På Co-Pilot vill vi lära av varandra och ha naturliga mentor-system. Vi vill skapa logistik för att bygga relationer. Så blir vi smarta!

 

 

Normkritik

”Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen.”

 

När vi är många olika med olika sorters erfarenhet som möts på ett jämlikt sätt, lyssnar till varandra, försöker förstå varandra, lär av varandra och accepterar varandras olikheter – uppstår verkligt lärande. Vi ser detta som en tillgång. Därför är det viktigt för oss med mångfald. För att uppnå mångfald i vår organisation uppmuntrar vi normkritik och normkritiskt tänkande. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att synliggöra och att ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed kan uppfattas som önskvärt.

 

Med ett normkritiskt perspektiv granskar vi CO-Pilots normer och makt, genom att vi ställer oss frågor om till exempel vilken mat som serveras på personalfesten eller om valet av personalaktivitet begränsar någon. Detta blir en förskjutning från ”dom” och ”deras” till att generellt granska normer på en arbetsplats och hur dessa påverkar framtida och nuvarande arbetstagare.Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. ”Det normala” eller ”vi” skapas genom att det sätts i kontrast till något annat, ”det avvikande” eller ”dom Andra” där de som tillhör normen kan tycka till om, värdera, benämna och avgöra i vilken utsträckning det avvikande ska tolereras eller ej.

Den som följer normen har makt och utrymme att antingen upprätthålla normen eller bidra till förändring av den. Det gäller såväl på person-­ som organisations­- och samhällsnivå. När vi ser vem som har makt att förändra, kan ansvaret för förändringsarbetet läggas på rätt ställe.

 

 

HBTQ-frågor

Som ett led i vår strävan efter En Av Varje är vi HBTQ-certifierade av RFSL. Co-Pilot är först i bygg-branschen med detta (men förhoppningsvis inte sist). Utbildningen i hbtq-frågor (homo, bi, trans, queer) syftar till att öka kunskapen om hbtq, normer och konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. Vi har en handlingsplan för att hålla mångfald, HBTQ-frågor och normkritik top-of-mind och en del av vår kultur. HBTQ-certifieringen är ett fortlöpande arbete som skall hållas levande i dokument och uppdateras var tredje år.

 

 

 

Bolag i Friside Group

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot    |    Sveavägen 159    |    113 46 Stockholm    |    info@co-pilot.se    |   08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot

 Sveavägen 159

113 46 Stockholm

 info@co-pilot.se

08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION