Bygg- och Projektledning

 

Vi har under våra många år i branschen arbetat med såväl större som mindre projekt. Alla är för oss lika viktiga

 

Rätt kvalitet, i rätt tid till rätt kostnad

 

Vissa egenskaper är viktigare än andra för ett projektledande företag inom byggsektorn.

• Att vara flexibel

• Att vara lyhörd

• Att ha hög kompetens och en positivt inställning

• Att samordna och leda, inte minst när det drar ihop sig

 

 

Och så, givetvis, att hålla kvaliteten, tiden och budgeten, dessa mätbara parametrar som till sist visar att du har lyckats i ditt uppdrag.

 

CO-Pilot har dessa egenskaper och använder dem dagligen, allesammans. Resultatet av detta är projekt som blir klara i tid och till rätt kostnad. Även om vägen dit varit slingrig på grund av att händelser utanför någons kontroll alltid inträffar. Det är då CO-Pilots flexibilitet kommer till sin rätt och kan göra en skillnad. Vårt arbetssätt går ut på att tillsammans med uppdragsgivaren tydliggöra målen och vägen dit.

 

 

Organisation

 

Vår organisation är inget självändamål, utan endast till för att effektivisera arbetet och säkerställa måluppfyllelsen. Därför arbetar vi i en platt organisation som inbegriper såväl medarbetare som uppdragsgivare i ett projektteam. Som ett resultat av detta blir organisationen unik för varje projekt.

 

En viktig uppgift för alla i denna organisation är att motivera och engagera varandra till att prestera på topp av allas vår kompetens.

 

Kärnan i CO-Pilots verksamhet är en grupp fast anställda yrkesmän och –kvinnor. Dessa medarbetare med bred kunskap och lång erfarenhet kompletteras vid behov av personer med spetskompetens ur vårt handplockade nätverk.

 

 

Flexibilitet

 

Svängrum och överblick

 

Ibland förändras förutsättningarna som låg till grund för investeringsbeslutet. Då gäller det att tillräckligt snabbt kunna lägga om kursen. Vi hjälper till att prioritera och korrigera och levererar ett genomarbetat underlag för nya justerade styrmål som gäller tid, kostnad, kvalitet och funktion. Ett investeringsprojekt kan vara svårt att överblicka från kostnadssynpunkt. Finansiering ska ordnas. Nödvändiga medel ska kunna lyftas i takt med att projektet växer fram. Det ställer höga krav på planläggning, likviditetsplanering och successiva slutkostnadsprognoser.

 

Tack vare vårt kostnadsstyrningssystem kan vi skapa bättre överblick och se till att alla delmål kan optimeras ekonomiskt.

 

 

Lyhört och skräddarsytt

 

För oss är varje uppdrag lika viktigt, vare sig det handlar om ett stort kontorsprojekt eller ett stambyte för en bostadsrättsförening.

 

Och varje projekt genomför vi på ett sätt som passar just det uppdraget. Vi är lyhörda för kundens åsikter och skräddarsyr, inom ramen för styrsystem och byggstandards, en handlingsplan. Vi säkerställer såväl de ekonomiska och tidsmässiga ramarna som de högt ställda kvalitetskraven. För varje uppdrag handplockas de mest lämpade medarbetarna.

 

 Pilotmodellen ››

 

I alla våra uppdrag arbetar vi med en objektbaserad projektplan. Projektplanen säkerställer högsta stöd och precision i genomförande av rutiner för varje arbetsfunktion, och planläggs tillsammans med beställaren för ledning och styrning av hela uppdraget.

 

 

Referenser ››

 

 

 

Installations- och Energiteknik

 

– Genom att främja energismarta renoveringar och sätta in samverkande åtgärder är det möjligt att halvera energianvändandet och samtidigt minska miljöpåverkan, säger projektledaren Sara Winnfors på Energimyndigheten.

 

 

CO-Pilot har sedan några år tillbaka en avdelning bemannad med experter på installation och energi. Nu när CO-Pilot fullt ut kan integrera detta verksamhetsområde i projekten redan på planeringsstadiet, blir erbjudandet till våra uppdragsgivare mer komplett, mer ekonomiskt, mer miljöanpassat och mer kvalitativt.

 

 

– Energioptimering blir nästa stora trend inom såväl nybyggnation som renoveringar och ombyggnader. Det är så otroligt god ekonomi i detta, så fastighetsägare kan inte låta bli att energiinvestera, säger Daniel Rönnholm i CO-Pilots installations- och energigrupp.

 

 

Vi arbetar alltid efter givna system och modeller. Viktigt och självklart för oss är rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad. Vi har några väsentliga nyckelord och en code of conduct som styr vår vardag. En medarbetarpolicy som kan vara till hjälp för våra medarbetare i kniviga situationer. Allt för att hjälpa till att uppnå de mål som vi är så stolta över och som våra uppdragsgivare uppskattar så mycket.

 

 

 

 

Infrakonsult


Infrastrukturgruppen är det senaste tillskottet i vår verksamhet. Den består av personer med lång och gedigen erfarenhet av planering och arbetsledning inom infrastruktur.

 

Infrastrukturen har blivit en allt viktigare del i all samhällsplanering och får därmed en mer och mer dominerande roll i nya byggprojekt. Vägar, parkeringar, plats för utryckningsfordon, bussar, spårbunden trafik, gångstråk, cykelbanor, bredbandsnät, mobiltelefoni… Allt ska integreras och fungera tillsammans med övrigt byggande även om 20 år.

 

Som exempelvis projektet Hagastaden där det tidigare Norra Stationsområdet ska bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård.

 

Hagastaden växer fram i både Stockholm och Solna och integreras med KI och det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som öppnar 2016.

 

- Där är det många bollar att hålla i luften samtidigt. Man måste ha koll på allting som händer runt omkring. Vara lyhörd och se lösningar i problemen. Och det är väl så´nt som man får erfarenhet av när man varit med några år, säger Håkan Söderblom från CO-Pilots infrastrukturgrupp.

 

 

Vi arbetar alltid efter givna system och modeller. Viktigt och självklart för oss är rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad. Vi har några väsentliga nyckelord och en code of conduct som styr vår vardag. En medarbetarpolicy som kan vara till hjälp för våra medarbetare i kniviga situationer. Allt för att hjälpa till att uppnå de mål som vi är så stolta över och som våra uppdragsgivare uppskattar så mycket.

 

Referenser ››

 

Bolag i Friside Group

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot    |    Sveavägen 159    |    113 46 Stockholm    |    info@co-pilot.se    |   08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION

Följ CO-Pilot Bygg- och Projektledning

CO-Pilot

 Sveavägen 159

113 46 Stockholm

 info@co-pilot.se

08-29 69 90

Copyright © CO-Pilot. Alla rättigheter reserverade. Produktion: IN VISION